Phân tích

Công cụ phân tích mạnh mẽ

Dự đoán tăng trưởng hoặc sụt giảm tỷ giá và các công cụ giao dịch khác trước khi sử dụng các công cụ phân tích miễn phí sẵn có của Forex4you.

Mọi công cụ mà bạn cần để bắt đầu. Đều miễn phí.

Tin tức

Dịch vụ tin tức ngoại hối độc quyền được người dùng Twitter trên toàn thế giới xếp hạng hàng đầu về phân tích thị trường ngoại hối. Dịch vụ tin tức này thường xuất bản 200-250 bài tin gốc mỗi ngày bằng 6 ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, tiếng Trung (giản thể / phồn thể), tiếng Thái, tiếng Indonesia và tiếng Việt.

TÌM KIẾM THÊM

Lịch kinh tế

Tất cả các sự kiện giao dịch quan trọng nhất với lời giải thích về hiệu ứng của sự kiện trên lịch.

Tìm kiếm thêm

Phân tích kỹ thuật Trung Tâm Giao Dịch

Một phân tích kỹ thuật dễ dàng nắm bắt chuyên nghiệp và miễn phí gồm 6 cặp tiền tệ chính: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Truy cập vào Trung Tâm Giao Dịch miễn phí trong Trader Room.

Tìm kiếm thêm

WebTV Trung Tâm Giao Dịch

Khách hàng của Forex4you cũng có thể xem tin tức tài chính từ Trung Tâm Giao Dịch qua WebTV.

Xem ngay