Mở một Tài Khoản Cent Fixed

Cent lots.
Bắt đầu giao dịch Ngoại Hối với 1$.

Tài khoản Cent Fixed cho phép giao dịch bằng cent, với lệnh thực hiện ngay lập tức và lệnh cố định spread. Hãy truy cập vào tài khoản để bắt đầu giao dịch hoặc thử nghiệm chiến lược, cố vấn và chỉ số mới của bạn.

Mở tài khoản Cent Fixed

Hơn 80 công cụ giao dịch

Hỗ trợ EAs

Spread cố định

Mức Hedging và scapling cho phép

Lệnh thực hiện lập tức

Khả dụng trên Share4you

Tài khoản Cent Fixed là cơ hội tốt cho …

  • những người mới bắt đầu muốn sử dụng dịch vụ
  • những Trader luôn sẵn sàng thử nghiệm EA
  • những Trader muốn thực hiện chiến lược giao dịch với khối lượng nhỏ
  • những Traders muốn đầu tư ít vốn
So sánh mọi tài khoản

Nhân thu nhập của bạn từ chia sẻ giao dịch

Mở tài Cent Fixed trên Forex4you và chuyển đổi thành tài khoản Leader trên Share4you trong Trader room và lệnh giao dịch của bạn sẽ được người khác sao chép. Bằng việc trở thành Leader trên Share4you, bạn sẽ nhận được hoa hồng đến 8 USD cho mỗi lot được copy bởi Followers.

Tìm hiểu thêm về Share4you

Chú thích!

Tất cả các giá trị trong tài khoản Cent đều nhỏ hơn 100 lần. 1 USD cent = 0.01 USD.