Mở một Tài Khoản Cent Pro

Cent lots.
Sự lựa chọn tối ưu cho người mới bắt đầu.

Tài khoản Cent Prolà phù hợp với những người chỉ mới bắt đầu trên đường giao dịch thành công. Giao dịch bằng cent không có khoản ký quỹ tối tiểu, lệnh thị trường và spread thả nổi.

Mở tài khoản Cent Pro

Hơn 95 công cụ

Hỗ trợ EAs

Không báo giá lại

Thực thi lệnh dạng Market

Spread thả nổi

Khả dụng trên Share4you

Tài khoản Cent Pro là cơ hội tốt cho …

những người mới bắt đầu muốn sử dụng dịch vụ; Những Trader luôn sẵn sàng thử nghiệm EA; Những Trader muốn thực hiện chiến lược giao dịch với khối lượng nhỏ Những Traders muốn đầu tư ít vốn

So sánh mọi tài khoản

Nhân thu nhập của bạn bằng cách chia sẻ giao dịch

Mở tài Cent Pro trên Forex4you và chuyển đổi thành tài khoản Leader trên Share4you trong Trader room và lệnh giao dịch của bạn sẽ được người khác sao chép. Bằng việc trở thành Leader trên Share4you, bạn sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi lot được copy bởi Followers.

Tìm hiểu thêm về Share4you

Chú thích

Tất cả các giá trị trong tài khoản Cent đều nhỏ hơn 100 lần. 1 USD cent = 0.01 USD.