Mở một Tài Khoản Classic Fixed

Dành cho Trader có kinh nghiệm

Đây là lựa chọn phổ biến nhất cho các Trader sẵn sàng giao dịch mà không cần trợ giúp nhiều. Giao dịch với spread cố định, lệnh thực hiện lập tức, báo cáo 4 chữ số và không có ký quỹ tối thiểu khiến mọi thứ tuyệt vời. Giao dịch Bitcoin hiện đã sẵn có.

Mở tài khoản Classic Fixed

Hơn 80 công cụ

Mức Hedging và scapling cho phép

Cho phép sử dụng EA

Giá hiển thị 5 số sau dấu phẩy

Đòn bẩy 1:2000

Khả dụng trên Share4you

Tài khoản Classic Fixed là cơ hội tốt cho …

những trader có kinh nghiệm trên thị trường; những người có thể tự chủ khi giao dịch trên thị trường; những Trader xuất sắc muốn trở thành Share4you leader

So sánh mọi tài khoản

Nhân thu nhập của bạn bằng chia sẻ giao dịch

Mở tài Classic Fixed trên Forex4you và chuyển đổi thành tài khoản Leader trên Share4you trong Trader room và lệnh giao dịch của bạn sẽ được người khác sao chép. Bằng việc trở thành Leader trên Share4you, bạn sẽ nhận được hoa hồng đến 8 USD cho mỗi lot được copy bởi Followers.

Tìm hiểu thêm về Share4you