Liên hệ

Bạn luôn được chào đón khi liên hệ chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp một tiêu chuẩn dịch vụ cao cho tất cả các khách hàng của chúng tôi trong mội cuộc chinh chiến.

Điện Thoại Hỗ Trợ

Tiếng Anh

+44 207 193 9932

Giờ làm việc: 24/7

Tiếng Hindi

000-800-443-0039

Gọi miễn phí, T2 – T6, 09:00 — 19:00 (giờ địa phương)

Malay

1 800 813 772

Gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)

Tiếng Mandarin/Cantonese

+44 207 193 9932

T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)

Tiếng Thái

+66 2105 5727

Cuộc gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)

Tiếng Indonesia

+620078033212324

Gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)

Tiếng Việt

028-73004102

Gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)