Phần mềm có thể cài đặt

Nền tảng Forex4you trên desktop

Với công nghệ độc quyền độc đáo của chúng tôi, bạn có thể tiếp cận các thị trường tài chính bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Tải về cho Windows
Tải xuống cho MacOS

Forex4you desktop của chúng tôi là nền tảng Ngoại Hối thân thiện và đầy đủ tính năng

Kiểm soát giao dịch

Kiểm soát giao dịch hoàn toàn với chức năng slippage – bạn có thể thiết lập giới hạn trượt giá phù hợp với chiến lược giao dịch (thậm chí 0 slippage)

Slippage

Dừng lệnh với chức năng Slippage – Lệnh Buy Stop và Sell Stop có thể được mở với mức 0 trượt giá.

Dừng Vốn Khả Dụng Thất Thoát

Bây giờ bạn có thể giới hạn vốn khả dụng của mình cho việc đóng lệnh bắt buộc.

Tick chart

Minh bạch hoàn toàn – bên cạnh khung thời gian tiêu chuẩn, bây giờ bạn có thể xem biểu đồ với mỗi đánh dấu nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản.

Nhà cung cấp thanh khoản

Bạn có thể xem số tiền thanh toán có sẵn trên giá từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau.