Bảo vệ quỹ khách hàng của bạn

Dịch vụ chúng tôi xây dựng với tính bảo mật

Tại Forex4you chúng tôi rất nghiêm túc về bảo mật. Dưới sự điều hành của Uỷ Bản Dịch Vụ Tài Chính (BVI FSC), công ty chúng tôi tiến thêm một bước trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và bảo mật của khách hàng, cũng như chính sách An Ninh Đầu Tư.

Nguồn vốn dồi dào

Forex4you liên tục tăng mức vốn cổ phần và dự trữ của mình. Bằng cách này, tỷ lệ phần trăm tích luỹ của chúng tôi đối với tài sản của khách hàng tăng dần từng năm. Nguồn quỹ dồi dào cho phép chúng tôi không chỉ giảm thiểu rủi ro tài chính có thể xảy ra trong giai đoạn khủng hoảng mà còn duy trì và đảm bảo một vị thế đáng tin cậy của công ty về lâu dài.

Phân chia quỹ của khách hàng

Forex4you đảm bảo sự tách biệt quý của khách hàng đúng cách – tách các khoản tiền của khách hàng riêng biệt với quỹ hoạt động của công ty. Ngoài ra, để phân bổ rủi ro, các khoản tiền của khách hàng được giữ ở nhiều ngân hàng cùng lúc. Sự phân tách quỹ này đảm bảo cho các nhà đầu tư rằng quỹ của họ sẽ không có rủi ro, nếu công ty trở nên mất khả năng thanh toán.

Các nhà cung cấp thanh khoản đáng tin cậy và được kiểm soát

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự tín nhiệm từ các tổ chức cung cấp thanh khoản cho việc thực hiện giao dịch. Đó là lí do tại sao chúng tôi làm việc với các tổ chức tài chính đúng quy định. Forex4you tạo kết nối FIX API với một số nhà cung cấp thanh khoản tiêu chuẩn của Châu Âu.

Hệ thống kiểm soát rủi ro tân tiến

Giảm thiểu rủi ro là khía cạnh không thể tách rời trong an ninh đầu tư và Forex4you, bao gồm các công cụ quản lý rủi ro tân tiến nhất. Sử dụng các công nghệ hiện đại này, khách hàng của chúng tôi có cơ hội kiểm soát rủi ro và hạn chế tổn thất nếu xảy ra. Ngoài ra, công nghệ quản lý rủi ro của Forex4you đảm bảo rằng các trader sẽ không có nguy cơ mất quỹ lúc giao dịch hơn so với đầu tư ban đầu.