Các cây nến phác họa biến động giá của một cặp Forex. Chúng có thể biểu diễn trên bất kỳ giai đoạn thời gian nào từ 1 phút cho tới 1 tháng. Mỗi cây nến hiển thị 4 thông tin quan trọng: giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa. Đồ thị nến dễ sử dụng và cung cấp nhiều thông tin hơn đồ thị đường hay cột.

Cách diễn giải nến sẽ dựa theo các mô hình cụ thể.

Các mô hình nến tăng

Hammer -

Đây là một tín hiệu tăng rất mạnh khi nó xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ rệt. Cây nến này có thân nhỏ và bóng dài. Thân nến có thể là tăng hoặc giảm.

Little to No Upper Shadow = Rất ít hoặc không có bóng nến trên
High = Giá cao
Close = Giá đóng cửa
Open = Giá mở cửa
Low = Giá thấp
Long Lower Shadow = Bóng nến dài bên dưới

Piercing Line -

Cây nến đầu tiên là một cây nến giảm dài, theo sau bởi một cây nến tăng dài. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua đang tham gia thị trường.

Close above 50% of Bullish Candle = Giá đóng cửa cao hơn ½ cây nến giảm
Bullish Candle = Nến tăng
Open Below = Giá mở cửa thấp hơn
Bearish Candle = Nến giảm

Bullish Engulfing Lines -

Đây là một mô hình tăng giá mạnh nếu nó xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ rệt. Cây nến giảm đầu tiên bị bao phủ bởi một cây nến tăng lớn. Mô hình này có thể là một mô hình đảo chiều.

The highest price for the day = Giá cao nhất trong ngày
Closing price = Giá đóng cửa
Opening price = Giá mở cửa
The lowest price for the day = Giá thấp nhất trong ngày
Smaller Body = Thân nến nhỏ hơn

Các mô hình nến giảm

Hanging Man -

Mô hình hanging man được xác định bởi một thân nến nhỏ và một bóng nến dài phía dưới. Nó cung cấp tín hiệu giảm giá nếu xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ rệt.

Little to No Upper Shadow = Rất ít hoặc không có bóng nến trên
High = Giá cao
Close = Giá thấp
Open = Giá mở cửa
Low = Giá đóng cửa
Long Lower Shadow = Bóng nến dài bên dưới

Dark Cloud Cover -

một mô hình giảm, và sẽ đáng chú ý hơn nếu thân nến thứ hai nằm thấp hơn so với điểm giữa thân nến trước đó.

The highest price for the day = Giá cao nhất trong ngày
Closing price = Giá đóng cửa
Large white candlestick = Nến tăng lớn
Opening price = Giá mở cửa
The lowest price for the day = Giá thấp nhất trong ngày
Confirmation = Xác nhận

Bearish Engulfing Lines -

Mô hình này được xác định bằng một cây nến tăng nhỏ bị bao trùm bởi một cây nến giảm lớn. Đây là một tín hiệu giảm mạnh nếu nó xuất hiện sau một xu hướng tăng rõ rệt.

Smaller body = Thân nhỏ hơn
The highest price for the day = Giá cao nhất trong ngày
Opening price = Giá mở cửa
Closing price = Giá đóng cửa
The lowest price for the day = Giá thấp nhất trong ngày

Doji -

Mô hình đảo chiều cổ điển. Nó có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau, khiến cây nến trông giống như một chữ thập hoặc chữ T. Nến Doji dạng chữ T thường được gọi là Dragonfly Doji, trong khi chữ T ngược được gọi là Tombstone Doji. Nó thể hiện sự do dự trên thị trường, nhất là khi khoảng cách giữa giá cao và giá thấp là không đáng kể.

Long-Legged Doji = Doji chân dài
Long Higher Shadow = Bóng nến dài bên trên
High = Giá cao
Low = Giá thấp
Open = Giá mở cửa
Close = Giá đóng cửa
Long Lower Shadow = Bóng nến dài bên dưới

Bài viết liên quan