Pivot points (điểm xoay) là một công cụ rất phổ biến dùng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong bài này, bạn sẽ học được cách sử dụng nó chính xác.

Hỗ trợ và kháng cự quan trọng là một trong những yếu tố chính mà các nhà giao dịch sử dụng cho hệ thống giao dịch của mình. Nếu nhà giao dịch cho rằng một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ là đủ mạnh, anh/cô ta thường sẽ đặt các lệnh chờ ở gần đó. Nói cách khác, nó được coi là một vùng sinh lời.

Điều quan trọng cần nhớ là: giống như mọi hình thức phân tích kỹ thuật khác, Pivot Points cũng có mức độ xác suất nhất định. Chúng có thể được tính toán bởi các công thức khác nhau và dựng từ các vị trí khác nhau. Mặc dù vậy, các mức này hầu như được tính theo một công thức cổ điển.

Làm thế nào để sử dụng Pivot Points? Bạn có thể dùng nó giống như khi sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.

Pivot Points Được Tính Toán Như Thế Nào?

Cách dễ nhất để tính Pivot la sử dụng công thức dưới đây (đã được các chuyên gia phố Wall sử dụng qua nhiều thập kỷ): bạn cộng giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa trong 1 giai đoạn nhất định, rồi lấy tổng đó chia 3 (Pivot = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) /3).

Điểm Pivot này sau đó sẽ được sử dụng để tính toán 3 mức hỗ trợ và kháng cự theo công thức:

R1 = Pivot + (Pivot – Giá thấp)

R2 = Pivot + (Giá cao – Giá thấp)

R3 = Giá cao + 2 x (Pivot – Giá thấp)

S1 = Pivot - (Giá cao – Pivot)

S2 = Pivot - (Giá cao – Giá thấp)

S3 = Giá thấp – 2 x ( Giá cao – Pivot)

R1, R2, R3 là 3 vùng kháng cự.

S1, S2, S3 là 3 vùng hỗ trợ.

Các vùng này là những vùng mà bạn cần đặc biệt chú ý. Ví dụ, khi giá đi tới S1, nếu ko có đảo chiều, vậy thì bạn nên đợi phản ứng ở S2. Nếu giá tiếp tục đi xa hơn, hãy chờ tới S3.

Bạn Nên Làm Gì Với Pivot Points?

Bạn nên sử dụng Pivot Points như:

  • Các khu vực hỗ trợ và kháng cự;

  • Các khu vực xuyên phá và bật lại.

Các đường Pivot thường tạo thành các kênh. Sau khi xuyên phá không thành công, giá có thể di chuyển mạnh theo hướng ngược lại. Đây là kết quả của tâm lý giao dịch. Sự xuyên phá giả (cánh cửa mở ra xu hướng mới đã không xảy ra) dẫn tới sự thất vọng, và sau đó bên đối lập sẽ bắt đầu hành động. Tuy nhiên, nếu giá xuyên phá thành công, lựa chọn tốt nhất không phải là ngay lập tức vào lệnh, mà hãy đợi một chút cho giá hồi lại về mức hỗ trợ đã trở thành kháng cự lúc này (và ngược lại).

Mẹo:

Một trong những cách dễ thành công nhất để giao dịch xuyên phá là mở vị thế trong giai đoạn giá hồi lại.

Pivot points đơn giản là các mức hỗ trợ và kháng cự được xây dựng tự động theo công thức. Cách sử dụng nó tương tự với cách sử dụng hỗ trợ/kháng cự. Một mặt, các pivot points được tính toán tự động sẽ giảm bớt việc phải vẽ các mức hỗ trợ/kháng cự thủ công. Mặt khác, công thức vẫn chỉ là công thức và pivots không thể hoàn toàn thay thế mà chỉ góp phần hoàn thiện các mức hỗ trợ/kháng cự vẽ tay.

Bài viết liên quan