Trong bài học trước, chúng ta đã cùng thảo luận về 2 kiểu sàn Forex chính; Dealing Desk và Non-Dealing Desk, và sự khác biệt giữa sàn STP và ECN. Các kiểu sàn giao dịch này còn có các phương pháp báo giá khác nhau, đó là khớp lệnh thị trường - Market execution hoặc khớp lệnh tức thì - Instant execution. Mỗi kiểu khớp lệnh đều có ưu và nhược điểm riêng, và bạn có thể tùy ý lựa chọn kiểu phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

Khớp lệnh thị trường là gì?

Khớp lệnh thị trường - Market Execution là phương pháp báo giá thường được sử dụng bởi các sàn STP (Straight Through Processing) và ECN (Electronic Communications Network).

Lệnh khớp theo giá thị trường sẽ khớp với mức giá tốt nhất đang có trên thị trường. Yêu cầu giao dịch sẽ được đặt ra với nhà cung cấp thanh khoản. Sẽ không có báo giá lại, tuy nhiên bạn có thể sẽ không nhận được mức giá chính xác mình như mình đã yêu cầu.

Vì vậy, các đặc điểm chính của phương pháp báo giá này đó là:

1

Bạn được phép cài đặt mức Cắt lỗ và/hoặc Chốt lời khi tham gia thị trường.

2

Việc khớp lệnh của bạn được bảo đảm.

3

Bạn có quyền truy cập trực tiếp vào thị trường.

4

Giá được cung cấp trực tiếp từ thị trường.

Nếu bạn thường giao dịch với các khung thời gian lớn, nơi các mức trượt giá nhỏ không thành vấn đề, thì bạn nên lựa chọn phương pháp khớp lệnh thị trường.

Khớp lệnh tức thì là gì?

Khớp lệnh tức thì - Instant execution là phương pháp báo giá thường được áp dụng bởi các sàn Dealing desk. Đối với phương pháp này, các yêu cầu giao dịch sẽ được thực hiện chính xác tại mức giá được hiển thị trên màn hình.

So với phương pháp khớp lệnh thị trường thứ mà sẽ khớp lệnh tại mức giá kế tiếp tốt nhất dù trượt giá lớn cỡ nào, phương pháp khớp lệnh tức thì sẽ không thực hiện lệnh nếu không có mức giá phù hợp.

Vì vậy, những đặc điểm cơ bản của phương pháp báo giá này đó là:

1

Bạn có thể cài đặt mức cắt lỗ và chốt lời khi tham gia thị trường.

2

Lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá yêu cầu nếu nó có sẵn, còn nếu không, báo giá lại (re-quote) sẽ xảy ra.

3

Việc khớp lệnh tùy thuộc vào thị trường.

4

Việc truy cập vào thị trường của bạn là gián tiếp, thông qua sàn (dealer)

Nếu việc khớp lệnh chính xác quan trọng đối với phong cách giao dịch của bạn, và bạn thường giao dịch ở các khung thời gian nhỏ, thì khớp lệnh tức thì sẽ phù hợp với bạn hơn.

Bài viết liên quan