Khi giao dịch trên thị trường Forex, bạn không cần phải đóng tất cả giao dịch vào cuối ngày. Thay vào đó, sàn Forex sẽ tự động quay vòng các vị thế đang mở. Điều này có nghĩa rằng các vị thế này sẽ được giao dịch hoặc trao đổi để lấy các vị thế mới.

Như vậy, SWAP có thể được định nghĩa là lãi suất qua đêm hay lãi suất quay vòng mà bạn kiếm được hoặc phải trả cho việc giữ các vị thế qua đêm trên thị trường ngoại hối. Vì vậy, khi bạn mở một vị thế qua đêm, nhà cung cấp thanh khoản sẽ thực hiện quay vòng.

Tuy nhiên, 2 đồng tiền không được định giá bằng nhau. Sự khác nhau về giá trị của 2 đồng tiền nằm ở chênh lệch lãi suất, chính là sự khác biệt giữa lãi suất tiêu chuẩn tại 2 quốc gia.

Carry Trades và SWAP dương

Chênh lệch lãi suất càng lớn, hiệu ứng từ việc quay vòng cũng càng lớn. Trong khi đó, chênh lệch này càng nhỏ thì tác động của việc quay vòng cũng nhỏ theo. Chênh lệch lãi suất thu được được gọi là ”carry”, và những nhà giao dịch tìm cách hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất được gọi là ”carry trader”. Thông tin về lãi suất của các đồng tiền chính có thể được tìm thấy ở hầu hết các trang web về thị trường tài chính.

Nói về lãi suất, ví dụ, một vị thế mua cặp AUD/USD có lãi suất tiêu chuẩn là 2.5% đối với AUD và 0.25% đối với USD.

Chênh lệch này thường sẽ mang lại SWAP có lợi cho bạn, vì bạn mua vào đồng tiền có tỷ suất sinh lời cao trong khi bán đồng tiền có tỷ suất sinh lời thấp hơn. Kết quả là, bạn được hưởng lợi từ SWAP dương. Đây chính là những gì mà hoạt động SWAP tiêu chuẩn bao gồm.

Chênh lệch lãi suất dương đến khi bạn nhận được lãi suất cao hơn mức lãi suất mà bạn phải trả, và nó được cộng trực tiếp vào tài khoản của bạn. Đây chính xác là cách một vài nhà đầu tư cố gắng khai thác thông qua carry trade.

SWAP Âm là gì?

Nếu chênh lệch lãi suất âm, thì ngược lại, nó sẽ bị trừ từ tài khoản của bạn. Sẽ không có các khoản lợi tức này nếu bạn mở và đóng giao dịch trong cùng một ngày.

Ngược lại với hầu hết các chiến lược giao dịch ngoại hối, giao dịch chênh lệch lãi suất không xoay quanh việc khai thác sự thay đổi giá trị của cặp tiền, mà thay vào đó nó nhắm tới khai thác chênh lệch lãi suất của các đồng tiền trong cặp tiền. Thay lời kết luận, hãy ghi nhớ những điều sau:

  • Nếu bạn đang mua vào và đồng tiền yết giá có lãi suất cao hơn đồng tiền định giá, bạn sẽ có lời tự hiệu ứng swap.

  • Nếu bạn đang bán ra và đồng tiền yết giá có lãi suất cao hơn đồng tiền định giá, swap sẽ là một khoản lỗ.

Bài viết liên quan