Hedging là một phương pháp độc đáo trên thị trường tài chính, cho phép nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường. Nói một cách đơn giản thì sau khi bạn đầu tư, bạn đầu tư thêm một khoản nữa theo hướng ngược lại như một sự “bảo hiểm” để giảm thiểu rủi ro. Đôi khi, nó giảm được tất cả các rủi ro. Các nhà giao dịch và đầu tư ở khắp mọi nơi trên thế giới sử dụng hedging để phòng ngừa rủi ro, nhưng cách sử dụng hedging trong Forex lại rất khác.

Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Forex Sử Dụng Hedging?

Hedging trong Forex là việc nhà giao dịch mở nhiều vị thế theo hướng ngược nhau để hạn chế rủi ro; họ chấp nhận các khoản lãi nhỏ hoặc lỗ không đáng kể bất kể biến động của thị trường. Mục tiêu chính của việc hedging là bao trọn các tình huống có thể xảy ra trên thị trường và ngăn chặn các khoản thua lỗ lớn khi giao dịch. Các nhà giao dịch Forex sử dụng hedging nếu họ không chắc chắn về diễn biến tương lai của thị trường, hoặc họ dự đoán rằng sẽ có những sự dao động lớn về phía ngược lại của vị thế do những kết quả không thể lường trước của tin tức.

Hedging Hoạt Động Như Thế Nào?

Trong giao dịch Forex, nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc một nhà giao dịch mua và bán 1 đồng tiền ở cùng một mức giá để đảm bảo rằng anh/cô ta sẽ được bảo vệ dù thị trường dao động mạnh theo bất cứ hướng nào. Quá trình này được thực hiện trên một cặp tiền duy nhất, thứ mà có đồng tiền yết giá thuộc loại phổ biến. Một vài nhà giao dịch Forex sử dụng mối tương quan giữa các đồng tiền để tìm những cặp tiền có tương quan tích cực hoặc tiêu cực với nhau, và từ đó mua hoặc bán theo nghiên cứu thị trường của họ.

Buy = Mua
Stop loss/close buy = Dừng lỗ/đóng lệnh mua
taking profit/close buy = Chốt lời/đóng lệnh mua
Stop loss method= Phương pháp dừng lỗ
sell = Bán
TP sell/close sell = Chốt lời lệnh bán/đóng lệnh bán
TP buy/close buy = Chốt lời lệnh mua/đóng lệnh mua
Hedging method = Phương pháp hedging

Với những cặp tiền có mối tương quan tích cực, hầu hết các nhà giao dịch Forex sẽ mua vào một cặp tiền và bán ra cặp tiền kia. Với những cặp tiền có mối tương quan tiêu cực, các nhà giao dịch Forex có thể cùng mua hoặc cùng bán cả 2 cặp tiền. Đôi khi, các nhà giao dịch có thể kết hợp cả tương quan tích cực lẫn tiêu cực để phòng vệ các vị thế của mình.

Phương pháp này được coi là chiến thuật có rủi ro thấp với khả năng kiếm lợi nhuận và chịu thua lỗ cùng đều hạn chế. Nó có thể được sử dụng để mở các lệnh với cùng 1 cặp tiền, nhưng cũng có thể với 2 cặp tiền khác nhau. Hedging là chiến thuật sinh lợi chỉ khi một nhà giao dịch có kinh nghiệm và có thể có những giao dịch sinh lời sau khi trừ đi tất cả các chi phí giao dịch.

Bài viết liên quan