Forex là một thị trường phi tập trung toàn cầu dành cho việc giao dịch các đồng tiền. Sẽ không có một tỷ giá chính thức từ một nguồn trung tâm cho bất kỳ cặp tiền nào. Thay vào đó, mỗi sàn Forex có thể quy định mức giá riêng và xử lý các giao dịch với mức giá khác nhau. Do đó, các đồ thị khác nhau của các sàn thực chất đều chính xác.

Xương sống của hệ thống giao dịch chính là thị trường liên ngân hàng, nơi các tổ chức tiền tệ khổng lồ đóng vai trò như các đại lý. Thông qua các đại lý đó, những khách hàng nhỏ hơn mới có thể tham gia giao dịch trên thị trường Forex.

Không có tỷ giá giao dịch chung toàn cầu

Không có các sở giao dịch chính thức cho hoạt động trao đổi tiền tệ, vì chúng được giao dịch trên thị trường phi tập trung. Điều này lý giải vì sao tỷ giá hối đoái chính thức trên toàn cầu không tồn tại.

Tỷ giá hối đoái mà các nhà giao dịch thường thấy trên các bản tin hoặc trên mạng tới từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng khi họ quyết định mở giao dịch, tỷ giá hầu như sẽ khác. Đầu tiên, tất cả các sàn FX đều đặt mức giá của họ thông qua các lệnh mua và bán mà họ đang nhận được.

Thứ hai, giá thường phụ thuộc vào dòng báo giá nhận được từ các nhà cung cấp thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng. Kết quả là, các đại lý (sàn Forex) khác nhau sẽ báo giá khác nhau một chút. Thêm vào đó, sẽ có một trọng tài đóng vai trò quyết định trong việc hạn chế sự chênh lệch giá quá lớn giữa các thị trường khác nhau.

Máy chủ của sàn Forex đóng vai trò như thế nào

Một yếu tố quan trọng khác tạo ra sự khác nhau về tỷ giá chính là thời gian trên máy chủ của sàn giao dịch. Hai sàn khác nhau có thể có cài đặt thời gian khác nhau trên máy chủ, và các nhà giao dịch có thể thấy sự khác biệt đó trên các đồ thị 4 giờ hoặc 1 ngày. Điều này tồn tại do đồ thị giá đại diện cho sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định; trong khi một cây nến 4 giờ ở một sàn đã đóng thì ở sàn khác, nó vẫn đang hình thành. Điều này cũng tương tự với nến ngày. Ví dụ, nến ngày của một sàn kết thúc lúc 00:00 đêm, thì ở sàn khác, nó có thể là lúc 23:00.

Bài viết liên quan