Cách Sử Dụng Metatrader4 Để Giao Dịch Ngoại Hối

Ngày 1554382800 Thêm vào lịch
Thời gian 20:00 —
Liên hệ +84-869402548
Ngôn ngữ Tiếng Việt

Đăng ký webinar

Bạn sẽ bước vào môi trường giao dịch thực sự nơi bạn sẽ thực sự giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng phổ biến nhất thế giới: MetaTrader4. Tìm hiểu về cách điều hướng trong MetaTrader4, nơi tìm thấy các công cụ giao dịch và nhiều hơn thế nữa!
  • Tìm hiểu cách sử dụng nền tảng MetaTrader4
  • Mở, sửa đổi, đóng và xóa lệnh
  • Xác định các biểu đồ khác nhau, và nhiều hơn thế nữa!

Webinar Speakers

Yury Safronau

Giám đốc chiến lược về Tiền tệ, AtoZMmarket.com Giáo sư tại Đại học Kinh tế Nhà nước Belarus

Yury Safronau là một chiến lược gia độc lập, nhà giao dịch, nhà quản lý vốn cổ phần tư nhân, nhà đồng sáng lập Target Signals, Giám đốc chiến lược về Tiền tệ tại AtoZ Forex và là tác giả của một số lý thuyết giao dịch khoa học, có bằng tiến sĩ Tài chính. Ông tập trung vào thị trường ngoại hối từ góc độ phân tích kỹ thuật. Những hiểu biết của ông về tiền tệ và hàng hóa đã giúp ông giành được một vài thứ hạng số 1 trong khu vực.