Quỹ nạp và rút tiền

9 cách để nạp hay rút vốn

Tận hưởng nhiều cách thức tạo ra lợi nhuận để rút tiền hoặc ký quỹ, từ nhiều hệ thống thanh toán diện tử đến thẻ ngân hàng và chuyển khoản. Hãy yên tâm, chúng tôi cung cấp nhiều cách thức chuyển khoản nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản của mình. Bạn có thể rút tiền 24/7.

Thanh toán điện tử

Thẻ tín dụng

Ngân hàng trực tuyến

Thực hiện nhanh

Rút tiền 24/7

phút

Thời gian trung bình thực hiện lệnh nạp

287 phút

Thới gian trung bình xác minh thẻ ID

64.3 phút

Thời gian trung bình thực hiện lệnh rút

Hệ thống thanh toán điện tử

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

USD
EUR

0%

2 USD 10 000 USD Ngay lập tức

USD
EUR

0%

1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

USD

0%

1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

USD

0%

10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

Internet Banking

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND 20 phút

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND 20 phút

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND 20 phút

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND 20 phút

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND 20 phút

Bank cards

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

USD

0%

10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

Hệ thống thanh toán điện tử

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

USD
EUR

0%

2 USD 2 500 USD Ngay lập tức

USD
EUR

0%

1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

USD

0.8%

1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

USD

0%

10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

Internet Banking

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

VND

0%

300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

Bank cards

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

USD
EUR

2.5% + 2.5 USD
2.5% + 2.5 EUR

20 USD
20 EUR
2 000 USD
2 000 EUR
2 – 6 ngày làm việc

Vui lòng lưu ý rằng tài khoản của bạn phải được xác minh

Nếu bạn yêu cầu nạp hoặc rút từ 1000 USD hoặc hơn, và nếu bạn sử dụng phương thức chuyển khoản hay rút tiền thông qua VISA hay MasterCard, bạn sẽ phải trải qua bước xác minh đơn giản về ID của bạn. Nhưng đừng lo lắng, việc xác minh sẽ chỉ mất khoảng nữa ngày làm việc để xác minh.
  1. Mỗi hệ thống thanh toán điện tử sẽ có những giới hạn, hạn chế và yêu cầu nhất định, những điều này được ghi chú trên trang web của những hệ thống đó.
  2. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu liên quan để xác minh việc thanh toán qua thẻ. Đây là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn
  3. Bất cứ khi nào việc nạp/ rút có liên quan đến thay đổi tiền tệ của tài khoản (từ USD qua Euro, hãy lưu ý, tỷ giá sẽ được tính theo tỷ giá nội bộ của Forex4you.
  4. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận hình thức nạp thông qua bất cứ bên thứ ba nào. Tài khoản mà bạn nạp tiền vào cũng như rút ra đều phải đăng ký dưới tên của bạn.